Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Adresár pobočiek


ÚvodPobočky

Názov knižniceKontakt
Verejná knižnica M. Kováča
F. Švantnera 18
974 09  BANSKÁ BYSTRICA

048/415 37 84
www.vkmk.sk

 Okresná knižnica D. Gutgesela
Radničné námestie 1
085 01  BARDEJOV

054/472 21 05
www.gutgesel.sk

Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16
 814 79  BRATISLAVA 1

02/544 332 44
www.mestskakniznica.sk

Galantská knižnica
Mierové námestie 4
924 00  GALANTA

031/780 29 20
www.galantskakniznica. sk

Knižnica prof. Š. Pasiara
Hlavná 377
981 01  HNÚŠŤA

047/542 34 72, 0918328739
http://h nusta.sk/kniznica-prof-stefana-pasiara

Vihorlatská knižnica
Námestie slobody 50
066 80  HUMENNÉ

057/7763517
www.vkhe.sk

Knižnica J. Szinnyeiho
Eötvösa 35
945 01  KOMÁRNO

035/772 59 65
www.kjszkom.sk

Verejná knižnica J. Bocatia
Hviezdoslavova 5
042 61  KOŠICE

055/622 32 91
www.vkjb.sk

Knižnica pre mládež mesta Košice Nezábudka
Poľovnícka 8
043 59  KOŠICE

0903 409 438
http://www.k.kosicekmk.sk/

Tekovská knižnica
Sládkovičova 2
934 01  LEVICE

036/631 20 18
www.kniznicalevice.sk

Liptovská knižnica
G. Fejérpataky-Belopotockého
Štúrova 56
031 80 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

044/552 36 09
www.kniznicagfb.sk  

Novohradská knižnica
J. Kármána 2
984 01  LUČENEC

047/4511933
www.nklc.sk

Turčianska knižnica
Divadelná 3
036 01  MARTIN

043/423 71 75
www.tkmartin.sk

Zemplínska knižnica G. Zvonického
Štefánikova 20
071 01  MICHALOVCE

056/642 19 32
www.zkgz.sk

Krajská knižnica K. Kmeťka
Fraňa Mojtu 18
950 51  NITRA

037/741 91 62
www.krajskakniznicaknitra.sk

Knižnica A. Bernoláka
Turecká 36
940 01  NOVÉ ZÁMKY

035/640 03 85
www.abkniznica.sk

Podtatranská knižnica
Podtatranská 1548/1
058 01  POPRAD

052/772 94 95
www.kniznicapp.sk

 Považská knižnica
Štúrova 41/14
017 45  POVAŽSKÁ BYSTRICA

042/465 35 14
www.kniznicapb.sk

Knižnica P. O. Hviezdoslava
Levočská 9
080 01  PREŠOV

051/772 35 51
www.kniznica-poh.sk

Hornonitrianska knižnica
Záhradnícka 21
971 01  PRIEVIDZA

046/542 19 22
www.hnkpd.sk

Knižnica M. Hrebendu
Hlavné námestie 8
979 01  RIMAVSKÁ SOBOTA

047/563 10 49
www.kmh.sk

Gemerská knižnica P.Dobšinského
Lipová 3
048 01  ROŽŇAVA

058/7880911
www.kniznica-rv.sk

 Ľubovnianska knižnica
Letná 6
064 01  STARÁ ĽUBOVŇA

052/4321501
www.kniznicasl.sk

Podduklianska knižnica
8. mája 697/55
089 01  SVIDNÍK

054/7882190
www.podduklianskak niznica.sk

Tribečská knižnica
Čsl. Armády 28
955 35  TOPOĽČANY

038/532 56 11
www.kniznicatopolcany. sk

Verejná knižnica M. Rešetku
Námestie SNP 2
911 82  TRENČÍN

032/743 55 50
www.vkmr.sk

Knižnica J. Fándlyho
Rázusova 1
918 20  TRNAVA

033/551 17 82
www.kniznicatrnava.sk

Hontiansko-novohradská knižnica
Nám. A. H. Škultétyho 5
990 01  VEĽKÝ KRTÍŠ

047/4830224
www.hnk-vk.sk

Hornozemplínska knižnica
M. R. Štefánika 875/200
093 01  VRANOV nad TOPĽOU

057/446 44 94
www.vthk.sk

Krajská knižnica v Žiline
A. Bernoláka 47
011 77  ŽILINA

041/764 56 22
www.krajskakniznic azilina.sk


Dataset Pobočky SKN Levoča, platný k 1.5.2015, CSV, UTF8
[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2017. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].