Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Päťdesiat rokov zvukovej knihy


ÚvodArchív noviniek

50 rokov zvukovej knihySlovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) si v roku 2012 pripomenula 50. výročie vzniku prvej zvukovej knihy. Zvukové knihy slúžia pre vzdelávacie a kultúrne potreby nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutých v Slovenskej republike i v zahraničí.

História nahrávania zvukových kníh oficiálne začala v roku 1962 v budove vtedajšej Slepeckej tlačiarne na Špitálskej ulici 1 (Kláštor minoritov) v Levoči, kde v provizórnych podmienkach, pomocou vtedy jediného dostupného nahrávacieho zariadenia – kotúčového magnetofónu, vznikla nahrávka prvej zvukovej knihy. Bola to kniha Ranný vietor od Miloša Krna a načítal ju Štefan Mráz, vtedajší učiteľ základnej školy. Odvtedy vývoj zvukovej knihy prešiel mnohými technickým zmenami a pri ich tvorbe sa za mikrofónom, ale aj pri nahrávacej technike, vystriedalo niekoľko desiatok načítavateľov a viacero technikov.

Archív zvukových dokumentov SKN v súčasnosti obsahuje cez 5000 originálov zvukových kníh a ročne v ňom pribudne ďalších cca 150 nových titulov. Od roku 1976 sa zvukové knihy nahrávajú a spracovávajú v nahrávacích štúdiách SKN na Štúrovej ulici 36 v Levoči. Nahrávacie štúdiá sú vybavené modernou nahrávacou a kopírovacou technikou. Od magnetofónových pásov na začiatku, cez audiokazety, sa v roku 2004 definitívne prešlo na digitálny formát a tak sú v súčasnosti všetky zvukové knihy z produkcie SKN poskytované čitateľom na CD nosičoch, resp. sú prístupné cez internet v našej digitálnej knižnici.

Pri príležitosti tohto jubilea sa 6. júna 2012 v Mestskom divadle v Levoči uskutočnil odborný seminár 50 rokov zvukovej knihy, na ktorom odzneli prednášky, venujúce sa histórii, perspektívam, ale aj významu zvukovej knihy v živote zrakovo postihnutých. Zároveň to bolo stretnutie jej doterajších hlavných aktérov, ale aj spomienka na tých, ktorí sa veľkou mierou podieľali na tejto histórii, ale žiaľ, už nie sú medzi nami.


Príspevky z odborného seminára:

Ing. Milan Heimschild, Päťdesiat rokov zvukovej knihy

Mgr. Alena Repaská, Analýza súčasného stavu v poskytovaní knižnično-informačných služieb zdravotne postihnutým používateľom

PhDr. Igor Šabek, Príhovor načitavateľa zvukových kníh

RNDr. Branislav Mamojka, CSc., Súčasnosť a budúcnosť zvukových kníh

Mgr. Michal Herceg, Zvukové knihy z pohľadu nevidiaceho čitateľa

Mgr. Milada Šudíková,Zvuková kniha -  priateľ nevidiaceho?“ (Kam sa posunula a kam smeruje knižnično-informačná prax vo využívaní zvukových kníh vo verejnej knižnici) 
[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2006. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].