Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Hudobné pohladenie duše s Vierkou Petrovčinovou


ÚvodArchív noviniek

Hudobné pohladenie duše s Vierkou PetrovčinovouJe absolventkou Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, kde vyštudovala učiteľstvo hudobnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry. V r. 2015 ukončila štúdium klavíra na konzervatóriu v Košiciach. O tom, že bude učiť na základnej umeleckej škole neuvažovala. Myslela si, že bude učiť slovenský jazyk prípadne hudobnú výchovu. Paradoxne, sama nevidiaca dnes učí  klavírnu hru na Základnej umeleckej škole v Humennom vidiace deti. Vierka Petrovčinová, učiteľka hry na klavír, speváčka, skladateľka prijala naše pozvanie na besedu 14. novembra. Na stretnutí s čitateľmi zaspomínala na svoje žiacke a študentské roky strávené v Levoči. Hudba ju sprevádza od malička. Otec hrával na saxofóne, brat, tiež hudobník, vyrába basové gitary. V základnej internátnej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím  v Levoči sa učila hru na klavír u učiteľa Petra Kolesára. Dnes spevácky interpretuje vlastnú tvorbu, ktorú si sama aranžuje, zhudobňuje i textovo píše. Odmenou za jej úsilie a lásku k hudbe je niekoľko koncertných úspechov. Spomeňme aspoň „Všechny barvy dúhy“ v Ostrave 2014, kde reprezentovala hrou na klavíri, ako aj spevom vlastnej tvorby mesto Humenné, „Lions World Song Festival for the blind“ Krakow 2015, kde predstavila svoju skladbu Miracle s najvýznamnejším orchestrom v Poľsku, či „Koncerty pre nádej“ 2016 s Marošom Bangom.  

Na stretnutí Vierka Petrovčinová doplnila rozprávanie o svojej práci, hudbe a plánoch niekoľkými piesňami. Spomeniem aspoň skladby Karty, V topánkach, Miracle, Prameň, Sláva. Tie boli pre cca štyridsiadku prítomných vďaka Vierkinmu spevu s vlastným doprovodom hrou na keyboard skutočným pohladením duše. 

O tom, že Vierka je aj textovo zdatná svedčí fakt, že na tohtoročných Dňoch Mateja Hrebendu získala dve druhé miesta - v kategórii prózy aj poézie. Svoj „Denník stokorunáčky“ nám predstavila aj na besede. 

Ďakujeme Vierke Petrovčinovej za jej ochotu prísť medzi nás i za to, že svojimi piesňami obohacuje život všetkých okolo seba. Želáme jej veľa úspechov a naplnenie osobných ambícií a cieľov. 
Daniela Bonková[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.]
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2006. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].