Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Beseda s RNDr. Milanom Hudecom


ÚvodArchív noviniek

Hudec
Na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela sa v roku 2000 začalo pracovať na vývoji prototypu počítačového systému, ktorý môže vykonávať asistenciu pri bývaní nevidiacim ľuďom. Autorom tohto systému je RNDr. Milan Hudec, vedecký pracovník Katedry informatiky FPV UMB. V piatok 19. mája navštívil levočskú SKN, aby návštevníkom zaujímavý systém predstavil. Porozprával o jeho súčasnom stave i o vývoji. Prvá verzia prototypu tohto ambientného systému bola dokončená v r. 2002 a nazvaná RUDO, lebo sa nevidiacim prihovára pomocou ľudského hlasu. Inteligentný počítačový systém aplikoval RNDr. Milan Hudec vo svojom rodinnom dome. Pomocou detektorov pohybu a reči systém rozpozná a upozorní majiteľa na prichádzajúce osoby. Známe osoby ohlási menom, na príchod neznámych upozorní. V druhej verzii bol k systému RUDO pripojený digitálny multimeter, ktorý nevidiacemu rodičovi pomáhal pri dohľade nad malými deťmi v exteriéri. V r. 2016 sa na Katedre informatiky ukončila štvrtá verzia systému RUDO, ktorá obsahuje navyše automatizáciu vykurovania, zónovú reguláciu. Svet súčasných technických vymožeností v spojení s dobrým nápadom prináša veľa úžitku.

Téma zaujala účastníkov natoľko, že otázkam nebolo konca. Ďakujeme pánovi Hudecovi za zaujímavé informácie a prajeme mu veľa úspechov pri ďalšom vývoji systému RUDO. 

Daniela Bonková


[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.]
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2006. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].