Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Prihláška čitateľa


ÚvodFormulárePrihláška čitateľa

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36, 054 65 Levoča

Prihláška Čitateľa

 


Zvýraznené položky sú povinné.

Prehlásenie – OT čitateľ

Potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s knižničným poriadkom a zaväzujem sa, že ho budem dodržiavať. Svojim podpisom dávam knižnici súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov pre potreby SKN podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zároveň vyslovujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov o zdravotnom stave kopírovaním úradného dokladu Preukazu ŤZP (ŤZPS) na účel doloženia oprávnenosti využívania služieb SKN v Levoči po dobu trvania členstva v knižnici a ďalších 24 mesiacov po jeho skončení.


Dátum:     


Podpis čitateľa

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.]
Posledná aktualizácia: 25. 8. 2015. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].