Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ponuka na rok 2018


ÚvodČasopisy a kalendárePonuka na rok 2018

SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH MATEJA HREBENDU V LEVOČI
Štúrova 36, 054 65 Levoča
Telefón redakcie: 053/2451 004, 0918 809 472
Telefón expedície: 053/2451 211
e-mail: zuzana.silonova@skn.sk


http://www.skn.sk

PONUKA PERIODÍK NA ROK 2018

Ponuka titulov periodík a kalendárov sa nemení. Nemení sa ani ich cena. Zvukové časopisy na webovej stránke www.skn.sk sú dostupné vo formáte MP3. Zvukové periodiká na CD nosičoch vo formáte MP3 netreba vracať, ostávajú vo vlastníctve abonenta.V prípade krátenia finančných príspevkov na časopisy si vydavateľ vyhradzuje právo redukovať ich rozsah a periodicitu. Pri objednávaní časopisov a kalendárov vyplňte peňažný poukaz v správe pre adresáta vo vlastnom záujme čo najdôslednejšie. Ústrižok o zaplatení neposielajte do expedície,  starostlivo si ho uschovajte.V prípade bezhotovostnej platby pošlite do expedície e-mail s názvami časopisov a kalendárov, ktoré si chcete objednať. Peňažný poukaz spolu s Ponukou periodík v sútlači braillo/čiernotlač dostane každý aktuálny predplatiteľ poštou. Ponuka je k dispozícii aj v KS ÚNSS. Ostatní záujemcovia môžu o ňu požiadať e-mailom expedíciu: zuzana.silonova@skn.sk , resp. redakciu: redakcia@skn.sk

ČASOPISY V BRAILLOVOM PÍSME

NOVÝ ŽIVOT (nb): kmeňový časopis pre nevidiacich, 12 čísel ročne, predplatné 3 €.

VIERKA (vb): časopis pre ženy. 6 čísel ročne, predplatné 2,50 €.

ŠACH (sb): časopis pre šachistov. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

MLADOSŤ (mb): časopis pre mládež. 6 čísel ročne, predplatné 2 €.

NÁDEJ (bb): ekumenický časopis. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER (kb): časopis o literatúre, umení a kultúre. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

 

ZVUKOVÉ ČASOPISY NA CD a vo formáte MP3

NOVÝ ŽIVOT (nz): kmeňový časopis pre nevidiacich.   12 čísel ročne, predplatné 3 €.

PRAMEŇ (ez): blok o nevidiacich a výber z rôznych časopisov. 24 čísel ročne, predplatné 3,50 €.

ROZHĽADY (rz): monotematický časopis zameraný na rôzne oblasti spoločenského života. 8 čísel ročne, predplatné 2 €.

NOVET (tz): novinky vedy a techniky. 6 čísel ročne, predplatné 2 €.

POHYB (hz): časopis pre priaznivcov športu. 12 čísel ročne, predplatné 2 €.

AKORD (az): časopis o hudbe. 4 čísla ročne,  predplatné 2 €.

NÁDEJ (bz): ekumenický časopis. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

DOTYKY (dz): časopis pre masérov. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

ŽIVOT (žz): výber článkov z týždenníka Život pre vidiacu verejnosť. 12 čísel ročne, predplatné 4 €.

SLOVENKA (sz): výber článkov z týždenníka Slovenka pre vidiacu verejnosť. 12 čísel ročne, predplatné 4 €.

ZDRAVIE (zz): výber článkov z mesačníka Zdravie pre vidiacu verejnosť. 12 čísel ročne, predplatné 4 €.

DIABETIK (iz): výber článkov z odborno-populárneho časopisu pre diabetikov. 6 čísel ročne, predplatné 2 €.

  

ČASOPISY VO ZVÄČŠENEJ ČIERNOTLAČI

PRIEZOR (pc): kmeňový časopis pre slabozrakých, ktorého súčasťou je aj ženský časopis VIERKA. 6 čísel ročne, predplatné 3,50 €.

ŠACH (šc): časopis pre šachistov. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

  

ČASOPISY V DIGITÁLNEJ FORME

Na CD (cd):

NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, ROZHĽADY, MLADOSŤ, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, ŠACH, AKORD, ZEM&VEK, VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ KALENDÁR. Časopisy v textovom formáte budeme zasielať mesačne podľa uzávierok. Ročné predplatné 5 €.

 E-mailový balíček (eb):

NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, ROZHĽADY, MLADOSŤ, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, ŠACH, AKORD, ZEM&VEK, VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ KALENDÁR. Časopisy v textovom formáte budeme zasielať priebežne podľa uzávierok. Predplatitelia sú povinní oznámiť na webmaster@skn.sk svoju e-mailovú adresu, na ktorú im budeme časopis posielať, a či si objednávajú formát RTF alebo TXT v kódovaní Windows. Ročné predplatné 4 €.

Audioweb (aw):

NOVÝ ŽIVOT, NOVET, PRAMEŇ, NÁDEJ, POHYB, AKORD, ROZHĽADY, DOTYKY. Zvukové časopisy budú prístupné na webovej stránke www.skn.sk vo formáte MP3, podobne ako knihy z digitálnej knižnice, t. z., že každý predplatiteľ audiowebu musí byť registrovaným čitateľom SKN (zaslať kópiu preukazu ŤZP/S a podpísanú prihlášku čitateľa SKN, platí to pre nových čitateľov). S formátom zvukových časopisov bude súvisí licenčná zmluva – vyhlásenie a záväzok čitateľa, že ju bude dodržiavať. Meno a heslo na získanie prístupu na webovú stránku získa každý čitateľ pri registrácii na úvodnej webovej stránke SKN. Na počúvanie zvukových kníh a časopisov je potrebné rovnaké prístupové meno a heslo. Jednotlivé čísla periodík budú na webe k dispozícii priebežne podľa uzávierok. Ročné predplatné 1 €. 

KALENDÁRE NA ROK 2018

STOLOVÝ kombinovaný - braillo + čiernotlač (sk)       2,50 €,  vrátane poštovného za kus 4,15 €  

STOLOVÝ - len čiernotlač bez brailla (st)                    2 €               

VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ (vk)                                      1 €

NÁSTENNÝ RELIÉFNY (nr)                                       4 €, vrátane poštovného za kus 6,35 €

CIRKEVNÝ (ck)                                                      1 €

Ceny kalendárov uvádzame bez poštovného (platí pre osobný odber), resp. vrátane poštovného za kus (do 0,5 kg 1,65 €) v prípade, že si ich objednáte poštou. 

Záujemcovia z Česka si musia priplatiť poštovné 4,30 €, z ostatného zahraničia 5,50 €, všetko do 0,5 kg.

Starostlivo vyplnený peňažný poukaz uhraďte najneskôr do 15. decembra 2017.

Na prednej strane poštového peňažného poukazu U v správe pre adresáta napíšte skratky časopisov, resp. kalendárov, o ktoré máte záujem. Pošta nám tieto informácie doručí, čím pre vás zaniká povinnosť zasielať ústrižok o zaplatení do expedície.

Objednávky posielajte na adresu: SKN, oddelenie expedície, Štúrova 36, 054 65 Levoča.

Časopisy si môžete objednať aj cez internet na e-mailovej adrese: zuzana.silonova@skn.sk .

V prípade predplatného bankovým prevodom informujte expedíciu (písomne, resp. telefonicky), pretože banka oznámi len výšku platby, a tak by sme nevedeli, o ktorý časopis alebo kalendár máte záujem.

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0006 9835, variabilný symbol 60104.

Osobná platba je tiež možná
priamo v SKN. V prípade, že si časopisy objednáte po uvedenom termíne, budú vám zasielané len nasledujúce vydania.

 
Záujemcovia z Českej republiky

si môžu časopisy objednať prostredníctvom medzinárodného platobného príkazu Eurogiro, ktorý dostanú bezplatne na pošte, kde vám poskytnú aj bližšie informácie o poštovom poplatku za odoslané peniaze.

 

Žiacke časopisy Naše ráno a Za svetlom

objednajte, resp. zmeny v objednávke nahláste:

Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča, e-mail: riaditel@nevidiaci.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 2. 10. 2017. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].