Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Literárny klub


ÚvodLiterárny klub › Literárny klub

Literárny klub

Literárny klub pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vznikol preto, aby vytvoril priestor zrakovo hendikepovaným, predovšetkým píšucim autorom. Mnohí sa roky zúčastňujú na celoslovenskej súťaži pre zrakovo postihnutých - Dní Mateja Hrebendu. Sú prístavom pre ich vlastnú tvorbu.

Som však presvedčená, že mnohé literárne prvotiny sú autorsky tak vyspelé, že si zaslúžia pozornosť iných renomovaných celoslovenských literárnych súťaží. Tam sa však objavujú len zriedka. Aj preto vznikajú kluby. Aby pomohli začínajúcim autorom vyhovieť náročnosti a kritériám týchto súťaží a naučili ich vnímať svoju tvorbu sebakriticky. Podnetom môže byť mnohokrát práve konštruktívna kritika z úst lepších a skúsenejších. Aj levočský literárny klub má preto od začiatku ambíciu pomôcť autorom začleniť sa do širšieho kontextu celoslovenského, prípadne medzinárodného literárneho diania. 

Samotné klubové stretnutia umožňujú autorom rôznych vekových kategórií stretnúť sa a diskutovať o vlastnej tvorbe, knižných novinkách a umení. Ich bonusom je vklad hosťa – či už básnika, prozaika, prekladateľa, literárneho kritika alebo divadelníka, ktorý sa k tvorbe začínajúcich autorov vyjadruje spolu a odborným garantom klubu – básnikom a porotcom literárnych súťaží Jánom Petríkom.

Literárny klub pre zrakovo hendikepovaných otvára dvere aj ostatným záujemcom. Spájanie svetov vidiacich a nevidiacich či inak hendikepovaných v oblasti tvorby vnímame ako prvok vzájomného obohacovania sa. Klub je prístupný všetkým, ktorí majú radi poéziu či prózu, radi čítajú a chcú o svojej tvorbe polemizovať so známymi, no najmä skúsenými autormi. Ponúka začínajúcim autorom jedinečnú možnosť konfrontácie i spätnej väzby naživo, inšpiráciu.

Iniciátorom myšlienky založiť na pôde SKN literárny klub bol riaditeľ inštitúcie Ing. František Hasaj. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Izbe Mateja Hrebendu na Námestí Majstra Pavla 27. apríla 2011. Odvtedy sa klub koná šesťkrát ročne. Veríme, že počet autorov v ňom bude narastať, čím získa ďalších prívržencov.

V rámci klubových aktivít sa osvedčili aj výjazdové stretnutia nazvané „Klubovanie na cestách“. Spájajú píšucich ľudí z rôznych miest Slovenska, umožňujú im komunikovať o vlastnej tvorbe a stretnúť sa na pôde partnerských knižníc. 

Pozývame všetkých vás, milovníkov literatúry a umenia, aby ste neváhali prísť na naše stretnutia – či už preto, že píšete, radi čítate alebo len zo zvedavosti, čo vám môže ich tvorivá atmosféra ponúknuť. Na našej stránke prinášame pravidelné informácie o klubovej činnosti, termínoch konania našich stretnutí či novinkách, ktoré v súvislosti s klubom pripravujeme.

Daniela Dubivská, vedúca LK

Štatút literárneho klubu:


Klubovanie na svojej prvej ceste

Literárny klub otvára dvere umenia aj v novom roku

Prvý literárny klub je za nami...

Divadelník Peter Čižmár v úlohe literáta

Literárny klub po taliansky

Klubovanie do tretice


Všetky články Literárneho klubu nájdete tu:

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 3. 12. 2014. [Webmaster: spravca@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].