Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Časopisy a kalendáre


ÚvodČasopisy a kalendáre

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vydáva tieto časopisy a kalendáre:

1. ČASOPISY V BRAILLOVOM PÍSME

NOVÝ ŽIVOT – kmeňový časopis pre nevidiacich s najdlhšou, 66-ročnou tradíciou, prináša informácie o živote, práci a dianí v slovenskom slepeckom hnutí, o osobnostiach hnutia nevidiacich a slabozrakých, ale prináša materiály aj o zásadné materiály z oblasti legislatívy.
Evidenčné číslo 202/08
Vychádza raz mesačne.

VIERKA - časopis pre ženy. Orientuje sa na život, prácu, záujmy, potreby, aktivity zrakovo postihnutých žien, s výrazným tematickým podielom populárno-náučných, praktických príspevkov, avšak s prihliadnutím na špecifické podmienky života zrakovo hendikepovaných žien. Pravidelne uverejňuje autorské články z oblasti praktického poradenstva (recepty, ručné práce, praktické rady do domácnosti a pod.).
Evidenčné číslo 483/08
Vychádza dvojmesačne.

MLADOSŤ – časopis pre mladých. Periodikum obsahuje rôzne príspevky pre mladých a o mladých, rozhovory so zaujímavými zrakovo postihnutými mladými ľuďmi, príbehy zo života mladých, rady lekárov, psychológov, autorskú tvorbu nevidiacich, súťaže, kvízy a pod.
Evidenčné číslo 487/08
Vychádza dvojmesačne.

ŠACH – tento časopis poskytuje priestor aktívnym zrakovo poškodeným šachistom na vzájomnú odbornú komunikáciu a taktiež na uverejňovanie analýz a postrehov zo šachového domáceho i zahraničného diania. Opodstatnenosť časopisu vyplýva predovšetkým z dlhodobej tradície, ktorú šach medzi nevidiacimi a slabozrakými všetkých vekových kategórií dlhé roky zaznamenal.
Evidenčné číslo 485/08
Vychádza štvrťročne.

NÁDEJ - ekumenický časopis pre všetkých kresťanov. Ťažiskové tematické pravidelné rubriky: Hľadali a našli Boha, Naše apoštolské vyznanie viery, Pre deti a iné.
Evidenčné číslo 486/08
Vychádza štvrťročne.

KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER - časopis o literatúre, umení a kultúrnom dianí u nás i v zahraničí. Príspevky o slovenských a svetových spisovateľoch, recenzie, kultúrny kalendár, autorská tvorba nevidiacich a slabozrakých a iné.
Evidenčné číslo 484/08
Vychádza štvrťročne.2. ČASOPISY VO ZVUKOVEJ PODOBE

NOVÝ ŽIVOT – mutácia vydania v Braillovom písme.
ISSN 1335-5996 
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

PRAMEŇ
ISSN 1335-6097
Zvukový magazín pre nevidiacich. Obsahuje rozhovory, reportáže so zaujímavými zrakovo postihnutými spoluobčanmi, aktuálne informácie pre zrakovo poškodených a výber článkov s rôznorodou tematikou.
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

POHYB 
ISSN 1335-6070
Časopis pre nevidiacich a slabozrakých priaznivcov športu. Poskytuje aktuálne informácie zo športového diania s orientáciou na telovýchovné a rekreatívne pohybové aktivity nevidiacich a slabozrakých vo všetkých odvetviach a disciplínách slepeckých športov.
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

NOVET 
ISSN 1335-6062
Novinky vedy a techniky pre nevidiacich a slabozrakých. Zvukový magazín poskytuje informácie o nových trendoch vo vývoji, výrobe a aplikácii moderných prístrojov, vynálezov, ktoré priamo či nepriamo súvisia s kompenzáciou zrakového postihnutia.
Vychádza štvrťročne na CD nosiči vo formáte MP3.

NÁDEJ 
ISSN 1335-602X
Mutácia časopisu v Braillovom písme.
Vychádza štvrťročne na CD nosiči vo formáte MP3.

AKORD 
ISSN 1335-6038
Zvukový magazín pre milovníkov hudby. Obsahové zameranie vychádza z historického zástoja, aký hudba vo všetkých žánroch a súvislostiach mala a má v živote zrakovo hendikepovaných. Vychádza štvrťročne na CD nosiči vo formáte MP3.

DOTYKY 
ISSN 1335-6046
Zvukový profesijný magazín pre nevidiacich a slabozrakých masérov. Periodikum zamerané na problémy a súvislosti životného štýlu s prihliadnutím na možné alternatívne východiská pri prekonávaní zrakového poškodenia nevidiacich a slabozrakých s využitím alternatívnych psychologicko-rehabilitačných postupov a netradičných liečebných metód v nadväznosti na možné spoločenské uplatnenie
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

ŽIVOT
ISSN 117-0561 
Výber zo spoločenského časopisu pre vidiacu verejnosť Život.
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

ZDRAVIE
ISSN 1337-057X
Výber z časopisu pre vidiacu verejnosť Zdravie.
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

SLOVENKA
ISSN 1338-1105
Výber z časopisu pre vidiacu verejnosť Slovenka.
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

DIABETIK 
ISSN 1338-6476
Populárno-odborný časopis určený diabetikom a tým, ktorých zaujíma prevencia civilizačných chorôb.
Vychádza dvojmesačne na CD nosiči vo formáte MP3.


3. ČIERNOTLAČOVÉ ČASOPISY

PRIEZOR 
ISSN 1335-6100
Časopis určený slabozrakým, ktorého súčasťou je aj ženský časopis Vierka. Toto periodikum predstavuje súčasne kontaktné médium vo vzťahu k verejnosti. Obsahuje výber článkov z časopisu Nový život a kopíruje kompletnú braillovskú mutáciu Vierky.
Evidenčné číslo 482/08
Vychádza štvrťročne vo zväčšenej čiernotlači.

ŠACH 
ISSN 1338-6409
Mutácia vydania v Braillovom písme.
Vychádza štvrťročne.


4. ČASOPISY V DIGITÁLNEJ FORME

Na CD
NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, MLADOSŤ, ROZHĽADY, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, ŠACH, AKORD, ZEM&VEK, VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ KALENDÁR.
Časopis v textovom formáte sa expeduje mesačne podľa uzávierok.

E-mailový balíček:
NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, MLADOSŤ, ROZHĽADY, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, ŠACH , AKORD, ZEM&VEK, VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ KALENDÁR.
Expeduje sa mesačne podľa uzávierok vo formátoch RTF alebo TXT v kódovaní pre Windows.

Audioweb:
NOVÝ ŽIVOT, NOVET, PRAMEŇ, NÁDEJ, POHYB, AKORD, ROZHĽADY, DOTYKY.
Zvukové časopisy sú prístupné na webovej stránke www.skn.sk v chránenom systéme vo formáte WMA DRM 10.
Časopisy sú na webe k dispozícii priebežne podľa uzávierok.5. KALENDÁRE

STOLOVÝ (braillo + čiernotlač) - klasický kalendár, cena 2,50 €

STOLOVÝ - (bez brailla) - klasický kalendár, cena 2 €

CIRKEVNÝ - obsahuje kalendárium a príspevky z náboženského života, cena 1 €

NÁSTENNÝ RELIÉFNY - obsahuje kalendárium a reliéfne obrázky doplnené textom, cena 4 €

VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ - obsahuje historický a tyflologický kalendár, vrátane osobností slepeckého života, cena 1 € 

Dataset Zoznam časopisov SKN, platný k 1.5.2015, CSV, UTF8

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 9. 9. 2015. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].