Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Knižnično - informačné služby


ÚvodSlužby

Oddelenie knižnično - informačných služieb sídli na Námestí Majstra Pavla 32 v Levoči.
Oddelenie knižničných služieb poskytuje zrakovo handicapovaným fyzickým osobám a právnickým osobám v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. (Zákon o knižniciach) základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.

Knižnično-informačné služby:Oddelenie služieb SKN

  • výpožičné služby
  • faktografické a bibliografické informácie 
  • rešeršné služby 
  • elektronické služby 
  • donáškové služby 
  • informačná výchova používateľov
[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 2. 6. 2017. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].